Skip to main content

Vad är CBD olja?

Vad är CBD olja?

En omfattande guide om CBD 

CBD olja har under dom senaste åren blivit en populär produkt inom hälsa och välmående r, men vad är det egentligen? Varifrån kommer det och hur har det använts genom historien? I det här inlägget kommer vi att ta reda på svaren på dessa frågor och ge en lättförståelig förklaring av CBD-olja.

Vad är CBD-olja?

CBD, eller cannabidiol, är en av över 100 kemiska föreningar, kallade cannabinoider, som finns i cannabisväxten. Till skillnad från den mer kända cannabinoiden THC (tetrahydrocannabinol), som är psykoaktiv och ger ett "rus", är CBD icke-psykoaktiv. Detta betyder att CBD inte påverkar ditt sinne på samma sätt som THC.

CBD-olja är en olja som innehåller koncentrerade mängder av CBD. Den utvinns oftast från industrihampa, en cannabisväxtsort som är rik på CBD och innehåller mycket låga nivåer av THC.


Hur extraheras CBD-olja?

Det finns flera metoder för att extrahera CBD-olja från cannabisväxten. Här är de vanligaste:

CO2-extraktion:
Denna metod anses vara den mest effektiva och rena. Genom att använda superiet koldioxid (CO2) kan man skilja CBD från växtmaterialet utan att använda skadliga lösningsmedel. Resultatet är en ren och potent CBD-olja.

Etanol- eller alkoholbaserad extraktion:
Denna metod använder höggradig alkohol för att extrahera CBD. Alkoholen används för att lösa upp växtmaterialet och dra ut cannabinoiderna. Efter att alkoholen har avdunstat kvarstår en koncentrerad olja.

Oliveolja-extraktion:
Detta är en enkel och säker metod som ofta används av hemmatillverkare. Den involverar uppvärmning av cannabisväxten tillsammans med olivolja för att extrahera CBD. Nackdelen är att slutprodukten inte är lika koncentrerad som med andra metoder.


Historisk användning av CBD och cannabis

Cannabis och dess derivat har en lång historia som sträcker sig tusentals år tillbaka. Här är några viktiga milstolpar:

Antiken:
Cannabis har använts som medicin och i religiösa riter sedan 2700 f.Kr. i Kina. Kejsaren Shen Nung anses ha dokumenterat dess medicinska användningar. I antikens Indien användes cannabis som en del av ayurvedisk medicin för att behandla olika sjukdomar.

Medeltiden:
Under medeltiden användes cannabis i Europa för att behandla smärta och sjukdomar. Läkare i den muslimska världen använde också cannabis i sina läkemedelsblandningar.

Modern tid:
Under 1800-talet blev cannabis en vanlig ingrediens i mediciner i västvärlden. Men på 1900-talet började lagstiftning mot cannabis spridas, vilket begränsade dess användning. Detta förändrades dock med upptäckten av cannabinoidreceptorer i människokroppen på 1990-talet, vilket ledde till en förnyad vetenskaplig och medicinsk intresse för cannabis.


Användningsområden för CBD-olja idag

Idag används CBD-olja för att hantera en mängd olika hälsotillstånd och symptom. Här är några av de mest vanliga användningsområdena:

Smärtlindring:
Många använder CBD-olja för att hantera kronisk smärta. Forskning visar att CBD kan påverka endocannabinoidsystemet i kroppen, vilket spelar en roll i regleringen av smärta.

Ångest och depression:
CBD-olja har lugnande effekter och kan hjälpa till att minska ångest och depression. Flera studier visar att CBD kan interagera med serotoninreceptorer i hjärnan, vilket kan förbättra humöret och minska ångest.

Sömnstörningar:
För dem som har svårt att sova kan CBD-olja vara till hjälp. CBD kan främja en bättre sömn genom att minska ångest och smärta, vilket gör det lättare att somna och sova djupt.

Hudvård:
CBD-olja används också i hudvårdsprodukter för att behandla inflammatoriska hudtillstånd. Dess antiinflammatoriska egenskaper kan hjälpa till att lugna irriterad hud och minska rodnad.

Neurologiska tillstånd:
Forskning har visat att CBD kan ha potential vid behandling av neurologiska sjukdomar som epilepsi och multipel skleros. Epidiolex, en CBD-baserad medicin, har godkänts av FDA för behandling av vissa former av epilepsi.

Kritiska åsikter om CBD-olja

Trots dess popularitet och potential finns det också kritiska synpunkter på CBD-olja:

Reglering och säkerhet:
Marknaden för CBD-produkter är relativt oreglerad, vilket innebär att produkter kan vara felmärkta eller innehålla föroreningar. Det är viktigt att välja produkter från pålitliga tillverkare som erbjuder tredjepartstester för att säkerställa kvalitet och renhet.

Begränsad forskning:
Även om det finns lovande studier om CBD:s hälsofördelar är forskningen fortfarande i ett tidigt skede. Mer omfattande kliniska prövningar behövs för att fullt ut förstå dess effektivitet och säkerhet.

Lagliga aspekter:
Lagstiftningen kring CBD varierar från land till land och till och med inom olika regioner i samma land. Det är viktigt att vara medveten om lokala lagar och bestämmelser innan man köper eller använder CBD-produkter.

CBD-olja är en mångsidig produkt med potentiella hälsofördelar som har rötter i tusentals år av medicinsk användning. Trots dess popularitet är det viktigt att närma sig CBD med en kritisk blick, vara medveten om dess lagliga status och säkerhetsaspekter, och alltid välja högkvalitativa produkter från pålitliga företag. 

Det finns även en rad andra Cannabinoider från Cannabis-plantan som kan hjälpa vår hud och kropp att komma i balans. Läs gärna denna artikel som handlar om Cannabigerol (CBG).

Källor:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556048/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8223341/
https://www.forbes.com/health/cbd/cbd-oil-benefits/

Continue reading

Olika hudtyper

Olika hudtyper

Vad är Prebiotisk hudvård?

Vad är Prebiotisk hudvård?

Vad är CBG olja?

Vad är CBG olja?

Comments

Be the first to comment.
All comments are moderated before being published.

your shopping cart

Oh no, your cart is currently empty.

Click here to find your new skincare routine.

Thank you for contacting us! We will get back to you shortly. Thank you for subscribing Thanks! We'll let you know when it becomes available! The maximum number of articles has already been added There is only one item left to add to the cart There are only [number_items] items left to add to cart