Hoppa till huvudinnehållet

En fördjupning inom AKNE

En fördjupning inom AKNE

Akne… Denna förödande hudåkomma.

 

Idag har 85% av unga mellan 12-24 år akne. Tänk på det. 85% av unga och unga vuxna har en hudåkomma som innebär att man får prickar, varbölder och diverse finnar på ansiktet och andra delar av kroppen.

 

Evolutionärt så är det i den äldre målgruppen (mellan 16-24 år) helt tänkt att vi ska vara som mest sexuellt aktiva i våra liv. Vad är då oddsen att naturen evolutionärt skulle ge 85% av dessa personer en mängd finnar i ansiktet? Svaret är enkelt. Oddset är 0.

 

Akne är inte naturligt, akne ska inte finnas och absolut inte i den utsträckningen som vi idag ser att det finns. Ändå så verkar hudvårdsindustrin och läkemedelsindustrin acceptera denna ”nya verklighet” och inte ifrågasätta varför detta massiva hudhaveri har uppstått.

 

Jag tänkte nu att vi ska grotta ner oss rejält i akne, vad det är, varför det uppkommer och hur vi på ett kort- och långsiktigt sätt kan använda för metoder för att bekämpa denna sjukdom.

Först och främst. Vilka olika typer av akne finns det och hur kan vi särskilja dom olika ”varianterna”?

Man brukar dela in akne i 5 olika ”kategorier”. Här nedan har jag kortfattat summerat samtliga fem olika sorter:

Komedonal Akne

Komedonal akne är en mild form av akne som ofta uppträder som pormaskar (öppna komedoner) och vita pormaskar (stängda komedoner). Dessa bildas när hårsäckar blockeras av överflödig talg, döda hudceller och smuts.

 

Symptom:

- Pormaskar (svarta prickar)

- Vita pormaskar (små vita knölar)


Papulopustulös Akne

Papulopustulös akne är en inflammatorisk form av akne som kännetecknas av papler och pustler. Papler är små, röda och upphöjda utslag medan pustler är liknande men innehåller var.

 

Symptom:

- Röda, inflammerade knölar

- Utslag med vit eller gul topp fylld med var


Nodulocystisk Akne

Nodulocystisk akne är en allvarligare form av akne som inkluderar stora, inflammerade och smärtsamma knölar (noduler) och cystor. Denna typ av akne kan leda till ärrbildning om den inte behandlas korrekt.

 

Symptom:

- Stora, djupa knölar

- Cystor fyllda med var

- Smärtsamma utslag

 
Acne Conglobata

Acne conglobata är en sällsynt men svår form av akne som oftast drabbar män. Den kännetecknas av sammanhängande noduler, cystor och abscesser, vilket ofta leder till svår ärrbildning.

 

Symptom:

- Sammanhängande noduler och cystor

- Abscesser och inflammerade lesioner

- Djupgående ärrbildning

 
Acne Mechanica

Acne mechanica orsakas av fysisk irritation av huden genom friktion, tryck eller värme. Den ses ofta hos idrottare eller personer som bär täta kläder eller utrustning.

 

Symptom:

- Utslag på hudområden som utsätts för friktion

- Röda knölar och pormaskar

 

Samtliga dessa 5 olika sorters akne har två egentliga bovar. Detta är två olika bakterier som förvisso finns naturligt i och på vår hud men som får förödande konsekvenser när dom ”tar över” ett område på huden.

Bakterierna heter Cutibacterium acnes och Staphylococcus aureus. Jag tänkte här nedan beskriva dessa två bakterier så att vi får en lite bättre uppfattning kring vad dom faktiskt är.

 

 

Cutibacterium acnes

 

Cutibacterium acnes, tidigare känd som Propionibacterium acnes, är en anaerob bakterie som normalt finns i hårsäckarna och spelar en direkt påverkande roll när det kommer till akne.

 

Inflammation: C. acnes bryter ner talg till fria fettsyror, vilket kan irritera huden och orsaka inflammation.


Immunsvar: När C. acnes växer till sig kan immunsystemet reagera på bakterierna och deras biprodukter, vilket leder till inflammation och bildning av papler, pustler och cystor.


Biofilm: C. acnes kan bilda en biofilm, ett skyddande skikt som gör det svårare att behandla infektionen med antibiotika.

 

 

Staphylococcus aureus

 

Staphylococcus aureus, ofta kallad "staph", är en bakterie som normalt finns på huden och i näsan hos friska individer. Även om den inte är den primära orsaken till akne, kan den spela en roll i att förvärra tillståndet.

 

Infektioner: Staph-bakterier kan orsaka hudinfektioner som furunklar och karbunklar, vilket kan leda till svår akne eller förvärra befintlig akne.


Antibiotikaresistens: Staph kan utveckla resistens mot vissa antibiotika, vilket gör behandling av akne mer komplicerad när dessa bakterier är inblandade.

Hur kommer det sig då att dessa för vår hud naturliga bakterier kan ta över områden på huden och skapa en oreda. Det finns flera olika grundanledningar men jag har valt att fokusera på fyra huvudsakliga anledningar till att detta uppstår:


Överproduktion av Talg

 Vad händer?

- Hormonella förändringar, särskilt under puberteten, stimulerar talgkörtlarna att producera mer olja (talg).

- Överflödig talg kan blockera hårsäckarna, vilket skapar en gynnsam miljö för bakterietillväxt.

 

Roll av Cutibacterium acnes:

- C. acnes är som nämnt tidigare en anaerob bakterie som trivs i de syrefattiga miljöerna i blockerade hårsäckar.

- Den använder talg som en näringskälla och bryter ner det till fria fettsyror, vilket kan irritera huden och orsaka inflammation.

 

Roll av Staphylococcus aureus:

- Även om Staph-bakterier normalt lever på huden utan att orsaka problem, kan de dra nytta av de förändrade hudförhållandena som följer med ökad talgproduktion och blockering av hårsäckar.

- Staph kan kolonisera skadad hud och leda till sekundära infektioner, vilket kan förvärra akne.


Blockerade Hårsäckar

Vad händer?

- Döda hudceller som normalt skulle lossna och falla bort kan i stället samlas och blockera hårsäckarna tillsammans med överflödig talg.

 

Roll av Cutibacterium acnes:

- När hårsäckarna blockeras, skapas en skyddad miljö där C. acnes kan föröka sig.

- Bakterien producerar enzymer som bryter ner talg och bidrar till inflammation och irritation.

 

Roll av Staphylococcus aureus:

- Blockerade hårsäckar kan också bli inflammerade och infekterade av Staph-bakterier, vilket kan leda till bildning av pustler och cystor.

- Staph kan också bidra till ytterligare inflammation och förvärra tillståndet.

 Inflammation

Vad händer?

- Kroppens immunsystem reagerar på den bakteriella överväxten och de irriterande biprodukterna av talgnedbrytningen, vilket leder till inflammation.

 

Roll av Cutibacterium acnes:

- C. acnes producerar pro-inflammatoriska ämnen som lockar vita blodkroppar till området, vilket leder till inflammation och bildning av papler och pustler.

- Biofilmbildning av C. acnes kan göra det svårare för immunsystemet och antibiotika att bekämpa infektionen.

 

Roll av Staphylococcus aureus:

- Staph kan producera toxiner som ytterligare irriterar huden och orsakar inflammation.

- Infektioner orsakade av Staph kan leda till svår akne och öka risken för ärrbildning.

 Immunrespons och Bakteriell Resistens

Vad händer?

- Kroppens försvar mot bakterier kan ibland vara otillräckligt eller överdrivet, vilket leder till kronisk inflammation.

 

Roll av Cutibacterium acnes:

- C. acnes kan undvika immunsystemet genom att skapa biofilmer, vilket gör det svårare för antibiotika att verka effektivt.

- Antibiotikaresistens kan utvecklas om akne behandlas felaktigt, vilket gör det svårare att kontrollera bakteriepopulationen.

 

Roll av Staphylococcus aureus:

- Staph kan snabbt utveckla resistens mot vanliga antibiotika, vilket gör infektioner svåra att behandla.

- Antibiotikaresistenta stammar som MRSA (meticillinresistent Staphylococcus aureus) kan leda till svårhanterade hudinfektioner.


Nu vet vi vilka olika sorters akne det finns, vilka bakterier som ligger bakom hudåkomman och varför dessa bakterier får möjlighet att kolonisera sig för att skada huden. Nu kommer den mest relevanta frågan – Hur har vi hamnat i ett läge där en så pass unga och vuxna får en överpopulation av dessa fasanfulla bakterier?

 

Som nämnt ovan så är en överproduktion av talg (oljor i huden) i talgkörtlarna ett av grundproblemen när det kommer till akne. Denna överproduktion av talg är till viss del hormonell och kan påverkas av genetik men det finns även en mängd olika andra faktorer till varför detta uppstår. Jag tänkte här nedan fokusera på dom 8 främsta faktorerna som jag anser är anledningen till akne:

 Dålig Hudvårdsrutin

Vår hud är ett komplext ekosystem bestående av bakterier, virus, svampar, protista, arkéer, hudceller och signalsystem som samverkar för att den ska fungera på rätt sätt. Alla dessa delar är knutna till hudens funktioner (inkl. talgkörtlarnas produktion av sebum).

Om vi adderar ämnen som inte naturligt ska finnas i detta ekosystem så rubbar vi dess balans. Detta kan ibland leda till att vi får en överproduktion av talg och därför även en sämre talg-kvalité.


Felaktig Kost 

Kost rik på socker, mjölkprodukter och fet mat har kopplats till ökad talgproduktion och inflammation. Vi är evolutionärt byggda för att äta ”levande” mat som är proppfull med levande mikrober.

Idag består vår kost främst av processerad mat och även den ”ekologiska mat” som vi kan köpa på matbutikerna innehåller ofta väldigt lite eller inga levande organismer.


Stress

Kronisk stress kan leda till hormonella förändringar som ökar talgproduktionen och påverkar immunsystemets effektivitet. Stress är evolutionärt en väldigt bra funktion. När vi levde som jägare-samlare och stressade så berodde detta ofta på direkt livsfara. Vi behövde undkomma en situation som i värsta fall ledde till döden.

Denna stress pågick under en väldigt kort tid så att vi enbart kunde fokusera på att överleva. Utmaningen i dagens moderna samhälle är att vi har en extremt långvarig stress. Detta leder till att kroppen bortprioriterar viktiga funktioner för att fokusera på att överleva. En av dom funktioner som bortprioriteras är talg-produktionen i huden.


Otillräcklig sömn 

Brist på sömn påverkar kroppens hormonbalans och immunsystemets funktion. Sömn är en oerhört viktig nyckel för att uppnå en frisk hud.

 
Bristande kontakt med naturen

Vår hud är evolutionärt byggd för att ständigt utbyta mikrober med naturen som omgivning. Idag befinner vi oss i västvärlden inomhus ca 90% av vår vakna tid. Väldigt få människor spenderar en ansenlig mängd tid i naturen.

Detta kan låta flummigt men en av världens bästa hudvårdsrutiner är att faktiskt gå ut kontinuerligt i naturen. Detta kommer att ha en mycket positiv påverkan på din hudhälsa. Trädkramarna hade rätt.

 Överdriven Svettning

Svett kan blanda sig med talg och döda hudceller, vilket kan blockera porerna och skapa en idealisk miljö för bakterier att växa.


Användning av Täta Kläder och Utrustning

Täta kläder och utrustning, som sportkläder eller skyddsutrustning, kan skapa friktion och tryck på huden, vilket kan irritera och blockera porerna.


Brist på Hydrering 

Otillräckligt vattenintag kan leda till torr hud, vilket i sin tur kan trigga ökad talgproduktion som kompensation.

 
Med all denna information så kan vi ganska enkelt hitta sätt att minska uppkomsten och risken att få akne. Dessutom så finns det ett signalsystem i huden som på flera olika sätt minskar risken för en överpopulation av Staphylococcus aureus och Cutibacterium acnes.

Detta system heter Endocannabinoidsystemet (ECS). Hur kan då ECS minska risken för akne?

 
Reglering av Talgproduktion

Som jag tidigare har nämnt så är överproduktion av talg en av de främsta orsakerna till akne. ECS spelar en avgörande roll i att reglera talgkörtelns aktivitet.

CB2-receptorer på talgkörtelceller kan modulera talgproduktionen. En välfungerande ECS kan minska överproduktion av talg, vilket förhindrar att porer blockeras och reducerar risken för akne.

Endocannabinoider som anandamid har visat sig kunna hämma talgproduktion när de binder till CB2-receptorer.
 

Antiinflammatoriska Effekter 

Inflammation är som jag tidigare har nämnt en nyckelfaktor i utvecklingen av akne. ECS har kraftfulla antiinflammatoriska egenskaper.

När ECS är aktivt, kan det minska produktionen av proinflammatoriska cytokiner.

CB2-receptorerna, när de aktiveras, kan dämpa inflammatoriska responser och minska svullnad och rodnad förknippade med akneutbrott.

 
Reglering av Cellproliferation och Differentiering

Döda hudceller som inte avlägsnas effektivt kan blockera porer och leda till akne.

 ECS kan påverka keratinocyter, de celler som utgör majoriteten av epidermis. Genom att reglera deras proliferation och differentiering kan ECS hjälpa till att förhindra att döda hudceller blockerar porerna.


Förbättrad Hudbarriär och Immunfunktion
 

En stark hudbarriär och effektivt immunförsvar är viktigt för att skydda huden mot patogener som Cutibacterium acnes och Staphylococcus aureus.

ECS kan stärka hudens barriärfunktion genom att stödja lipidproduktionen i huden. CB1 och CB2-receptorer i hudens immunceller kan modulera immunsvaret och förbättra hudens förmåga att bekämpa bakteriella infektioner, vilket minskar risken för akne.
 

Slutsatsen av allt detta blir följande. Om du själv har eller känner någon som har akne så rekommenderar jag följande:

 

  1. Byt ut din hudvårdsrutin till hudvårdsprodukter som gynnar hudens endocannabinoidsystem.
  2. Ät så mycket varierad kost som du någonsin kan och försök att äta så mycket ”levande” kost som möjligt. Exempelvis så är naturligt syrad surkål och kimchi ett väldigt bra (och gott) sätt att få i sig levande mat.
  3. Stressa mindre. Allt löser sig.
  4. Sov mer. Försök att få till mellan 8–10 timmar oavbruten sömn per natt. Man ska inte underskatta kroppens vilostunder.
  5. Ta en skogspromenad varannan dag. Krama ett träd och gå barfota.
  6. Drick mer vatten. En vuxen man ska helst få i sig minst 3,7 liter vätska per dag medan en vuxen kvinna ska få i sig 2,7 liter vätska per dag.


Det vi kan hjälpa dig med är hudvården utifrån samt den antiinflammatoriska delen inifrån. Använder du vårt hudvårdskoncept i kombination med vårt tillskott med medicinska svampar så förbättrar du oddsen att din kropp själv kan motverka koloniseringen av de onda patogener som skapar besvär på och i din hud.

 

Har du några frågor? Tveka inte att höra av dig direkt till oss!

Med vänliga hälsningar
Christopher Genberg

Fortsätt läsa

Hyperpigmentering och Endocannabinoidsystemet

Hyperpigmentering och Endocannabinoidsystemet

Fukt... Denna eviga fråga om fukt. - 1753 SKINCARE

Fukt... Denna eviga fråga om fukt.

Kommentarer

Var den första att kommentera.
Alla kommentarer modereras innan de publiceras.

Din varukorg

Å nej, din varukorg är för närvarande tom.

Klicka här för att hitta din nya hudvårdsrutin.

Tack för att du kontaktade oss! Vi återkommer till dig inom kort. Tack för att du prenumererar Tack! Vi meddelar dig när den blir tillgänglig! Det maximala antalet artiklar har redan lagts till Det finns bara en vara kvar att lägga i varukorgen Det finns bara [antal_items] artiklar kvar att lägga i kundvagnen